Škoda 15tr / 15trM
Skoda_15tr_73.jpg
Skoda_15tr_73.jpg

Skoda_15tr_73_b.jpg
Skoda_15tr_73_b.jpg

Skoda_15tr_73_c.jpg
Skoda_15tr_73_c.jpg

Skoda_15tr_73_d.jpg
Skoda_15tr_73_d.jpg

Skoda_15tr_73_e.jpg
Skoda_15tr_73_e.jpg

Skoda_15tr_73_f.jpg
Skoda_15tr_73_f.jpg

ev.č. 73  na NHK / u Koruny / NHK/2× u Plačic
- výjimečná dušičková 3
Rok výroby 1988

Škoda 15tr 02/6


Skoda_15tr_74.jpg
Skoda_15tr_74.jpg

Skoda_15tr_74_b.jpg
Skoda_15tr_74_b.jpg

ev.č. 74  u Střelnice / na NHK

Rok výroby 1988

Škoda 15tr 02/6


Skoda_15tr_75.jpg
Skoda_15tr_75.jpg

Skoda_15tr_75_b.jpg
Skoda_15tr_75_b.jpg

Skoda_15tr_75_c.jpg
Skoda_15tr_75_c.jpg

ev.č. 75   pod Zvoničkou a v mlze s mlhovkou 

Rok výroby 1988

Škoda 15tr 02/6


Skoda_15tr_76_b.jpg
Skoda_15tr_76_b.jpg

Skoda_15tr_76.jpg
Skoda_15tr_76.jpg

ev.č. 76  
pod Zvoničkou/u Carrefouru
Rok výroby 1990

Škoda 15tr 02/6


Skoda_15tr_77_b.jpg
Skoda_15tr_77_b.jpg
ev.č. 77  u Heyrovského

Rok výroby 1990

Škoda 15tr 02/6


Skoda_15tr_78.jpg
Skoda_15tr_78.jpg

Skoda_15tr_78_b.jpg
Skoda_15tr_78_b.jpg

ev.č. 78  u Tesca/pod Zvoničkou

Rok výroby 1990

Škoda 15tr 02/6


Skoda_15tr_80.jpg
Skoda_15tr_80.jpg

Skoda_15tr_80b.jpg
Skoda_15tr_80b.jpg

Skoda_15tr_80_c.jpg
Skoda_15tr_80_c.jpg

ev.č. 80  u Koruny / na Plachtě / na Plachtě

Rok výroby 1991

Škoda 15tr 03/6


Skoda_15tr_81_b.jpg
Skoda_15tr_81_b.jpg

Skoda_15tr_81_c.jpg
Skoda_15tr_81_c.jpg

Skoda_15tr_81_d.jpg
Skoda_15tr_81_d.jpg

Skoda_15tr_81_e.jpg
Skoda_15tr_81_e.jpg

Skoda_15tr_81_f.jpg
Skoda_15tr_81_f.jpg

Skoda_15tr_81_g.jpg
Skoda_15tr_81_g.jpg

ev.č. 81  na NHK

Rok výroby 1991

Škoda 15tr 03/6


Skoda_15trM_82_b.jpg
Skoda_15trM_82_b.jpg

Skoda_15trM_82_c.jpg
Skoda_15trM_82_c.jpg

ev.č. 82  pod NHK / na Hl. n.

Rok výroby 1995

Škoda 15trM 13/6


Skoda_15trM_83.jpg
Skoda_15trM_83.jpg
ev.č. 83  pod Zvoničkou

Rok výroby 1995

Škoda 15trM 13/6


Skoda_15trM_84.jpg
Skoda_15trM_84.jpg

Skoda_15trM_84_b.jpg
Skoda_15trM_84_b.jpg

Skoda_15trM_84_c.jpg
Skoda_15trM_84_c.jpg

Skoda_15trM_84_d.jpg
Skoda_15trM_84_d.jpg

ev.č. 84  
na Hl.nádraží /u Průmyslové školy/na Hl. n./Na plachtě
Rok výroby 1996

Škoda 15trM 13/6


Skoda_15trM_85.jpg
Skoda_15trM_85.jpg
Skoda_15trM_85_b.jpg
Skoda_15trM_85_b.jpg
ev.č. 85  na Plachtě / Gočárova třída

Rok výroby 2001

Škoda 15trM 13/6


Skoda_15trM_86.jpg
Skoda_15trM_86.jpg

Skoda_15trM_86_b.jpg
Skoda_15trM_86_b.jpg

ev.č. 86  pod NHK/u Hypernovy

Rok výroby 2001

Škoda 15trM 13/6